Oferta dla studenta

CenterMed zapewnia środowisku akademickiemu dostęp do kompleksowej opieki medycznej w zakresie POZ, opieki specjalistycznej oraz diagnostyki.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniamy Studentom:

- opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego),
- opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
- opiekę położnej środowiskowo-rodzinnej,

oraz
- diagnostykę i leczenie,
- kierowanie na leczenie specjalistyczne, uzdrowiskowe i szpitalne,
- zwolnienia lekarskie,
- szczepienia ochronne zgodne z kalendarzem szczepień,
- komisję lekarską ds. urlopów zdrowotnych (tzw. dziekanek) - tylko w Warszawie.

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie) Studentom, którzy wypełnili i złożyli w przychodni deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Powyższe świadczenia realizowane są we wszystkich przychodniach CenterMed.

Dodatkowo, w zależności od miasta Studenci mają dostęp do bezpłatnej lub odpłatnej opieki specjalistycznej. Aby sprawdzić jakie poradnie specjalistyczne są dostępne w Twoim mieście wejdź w zakładkę z nazwą miasta, wybierz lokalizację przychodni, a następnie wejdź w zakładkę – poradnie.

Więcej informacji:
e-mail: info@centermed.pl
infolinia: 801 404 402